Genel Kollukla İle İlişkiler Ders Notları
Özel Güvenlik Dersler

Genel Kollukla İle İlişkiler Ders Notları

Özel güvenlik derslerinden olan genel kolluk ile ilişkiler ders notları paylaşacağız.

Özel güvenlik derslerinden biri olan genel kolluk ile ilişkiler nelerdir? Genel kolluk ile ilişkiler ders notları nelerdir? Genel kolluk ile ilişkiler sınav soruları ve cevapları nelerdir? Sizlere bugün ki yazımızda ilk olarak genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar nelerdir bundan bahsedeceğiz.

GENEL KOLLUĞUN ÖZEL GÜVENLİK ALANINA GİRERKEN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE İSTİSNAİ DURUMLAR NELERDİR?

Özel güvenliğin görev yaptığı alanlarda genel kolluk tarafından yapılması gereken görevler olduğunda, zaman zaman tartışmalar yaşandığı,     bazen özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk tarafından gözaltına alınmaya teşebbüs edildiği yahut da alındığı görülmektedir.

•Bu çerçevede,    genel kolluğa rakip kuruluşlar olmayan,    aksine genel kolluğa yardımcı olarak “kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette”   görev yapan   özel kolluğun görev alanına girerken , genel kolluğun dikkat etmesi gereken hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

•Genel kolluk görevli olarak özel güvenlik alanına geldiğinde kendisinin yetkili olduğunu gösteren belgeyi göstermek suretiyle içeriye girmelidir. •Suçüstü halinde takip edilen failin özel güvenlik alanına kaçması halinde,    genel kolluközel güvenlik alanına derhal girer ve özel kolluk ona yardımcı olmak zorundadır. •Genel kolluk, özel güvenlik alanında,    örneğin alış-veriş merkezleri ve metro istasyonlarında önleme araması yaparken,    özel kolluktan yardımcı personel almalı ve faaliyetlerini müştereken icra etmelidir.

Genel kollukadli görevlerini yerine getirirken ,özel kolluk alanında bir faaliyet icra etmesi gerektiğinde, Savcının yazılı ve sözlü emirlerine özel kolluk personeli de uymak ve genel kolluğa yardımcı olmak zorundadır.

•Genel kolluk görevli olarak özel güvenlik alanına geldiğinde kendisinin yetkili olduğunu gösteren belgeyi göstermek suretiyle içeriye girmelidir. •Suçüstü halinde takip edilen failin özel güvenlik alanına kaçması halinde,    genel kolluközel güvenlik alanına derhal girer ve özel kolluk ona yardımcı olmak zorundadır. •Genel kolluk, özel güvenlik alanında,    örneğin alış-veriş merkezleri ve metro istasyonlarında önleme araması yaparken,    özel kolluktan yardımcı personel almalı ve faaliyetlerini müştereken icra etmelidir.

Genel kolluğun görev harici, ziyaret, iş görüşmesi vb. nedenlerle özel kolluk alanına gelmesi halinde kendisinden silahı hiçbir surette alınmamalıdır. Genel kolluğun silahla giremeyeceği yerler kanunla belirtilmiş olup, özel güvenlik alanı bunların içerisinde yer almaz.

SİLAH TAŞINAMAYACAK YERLER -6136 SK, Ek Madde 1    (Ek:30/6/1970 – 1308/7 md.; Değişik:22/11/1990 – 3684/2 md.)

• A)Duruşmalarda, mahkeme salonlarında,hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde,ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

B)Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında,siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde,her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde,kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

C)Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis  Başkanlığınca  belirlenen yerlerde,Ateşli silahlar taşınamaz.

(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde,  7 nci maddenin 1,2,3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız           Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.  

6136 Sayılı Kanun Madde 7 – (Değişik: 23/6/1981 – 2478/3 md.)        Ateşli silahları ancak; • 1. (Değişik: 26/11/1986 – 3323/1 md.)        Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile        bu görevlerde bulunmuş olanlar, • 2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar, • 3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları, • 4. emekli subay ve astsubaylar

B)a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,  b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan, • • c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, • • d) MİT hizmetleri mensuplarından, Emekli olanlar

5.Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre  valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,          Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler.   Emekli subay ve astsubaylar  ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartlarına işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulundurabilirler.

Bugün ki Dersimizde sizlerle genel kolluk ile ilişkiler dersinden genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar nelerdir bundan bahsettik.Genel kolluk ile ilişkiler ders notlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Yorumlarınız bizim için değerlidir yazımızın altında bulunan yorum kısmından yorumlarsanız seviniriz. Ayrıca özel güvenlik ders notları youtube kanalımıza abone olabilir ve çıkmış özel güvenlik sınav soru ve cevaplarını bulabilirsiniz..

özel kolluk tanımı,özel kolluk görevlileri kimlerdir,özel kolluk kimlerden oluşur,yardımcı kolluk kuvvetleri kimlerdir,genel kolluk ve özel kolluk çeşitleri,özel güvenlik ders notları 2018,polisin özel güvenlik üzerindeki yetkisi,güvenlik ve kolluk yönetimi,genel kolluk ders notları,genel kolluk ile ilişkiler sınav soruları ve cevapları

Admin
Web site admini olara 16 yıl aktif olarak bir çok projede görev aldım ve halende özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam etmekteyim ayrıca özel güvenlikler için istanbul anadolu yakası pendik'te misafirhanem bulunmaktadır. İletişim 0 553 729 81 68

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir